Atlasail.com Atlasail Homepage

bouwbedrijf DEMOCO gaat op TeamBuilding

Een Team Building van formaat. 


De bedienden van Democo Brussel trokken kort geleden richting onze noorderburen om te
gaan zeilen op de Waddenzee. Ze werden in twee groepen verdeeld van elk ongeveer 15
personen: team Alfa en team Bèta. Elke groep ging om beurt drie dagen aan boord van de
driemaster de ‘Morgana’.
Het werden telkens drie intense dagen, waarbij samen aan het zelfde koord trekken
bovenaan de ‘To Do’ stond. Karakters werden uitgedaagd door de taken te verdelen. Wie
zorgde voor het diner en wie stond er als eerste in de ochtend klaar om het ontbijt te maken?
Als er benedendek niets te doen was, kon iedereen boven op het dek relaxen en genieten
van de zee. Dit betekende dus tijd voor gezellige baßels en de kans om elkaar nog beter te
leren kennen.
Maar op een zeilschip is het ook werken geblazen. Als team werd er verwacht dat je de
krachten bundelde, wanneer er bijvoorbeeld overstag gegaan werd. Onder leiding van de
kapitein en matroos werd ervoor gezorgd dat de zeilen op tijd gehesen werden en dat het
schip de juiste koers uit ging.
Waar team Alfa het muzikale team was, met verschillende instrumenten aan boord, was team
Bèta het culinaire team. In dit team stond eten centraal en werd hier veel tijd aan besteed.
Samen genieten was uiteraard in ieder team belangrijk al uitte dit zich op twee verschillende
manieren.
Samen varen op de Waddenzee bleek een fysiek inspannende driedaagse, waar iedereen wel
even aan het roer kon staan. De teams werden hechter en er werden nieuwe dingen over
elkaar ontdekt. Maar zoals alle mooie reizen, was ook deze weer veel te kort. Wat wel zeker
is, is dat er thuis vruchten geplukt zullen worden van deze unieke teambuilding.
Sabine